Tủ mát

Hết hàng
 Tủ mát cửa kính OEM-1205

Tủ mát cửa kính SPA-0403/SPA-0405

10,600,000 VND
12,000,000 VND
-12%

Tủ mát cửa kính SPA-0903/SPA-0905

21,000,000 VND
25,000,000 VND
-16%

Tủ mát cửa kính SPM-1003

29,400,000 VND
35,000,000 VND
-16%

Tủ mát cửa kính SPM-1503

37,800,000 VND
44,000,000 VND
-14%

Tủ mát trưng bày 2 cửa kính SIBA

25,278,000 VND
30,000,000 VND
-16%

Tủ mát trưng bày 3 cửa kính SIBA

37,400,000 VND
39,000,000 VND
-4%