Tất cả sản phẩm

Máy phát hiện Heo nái động dục

3,093,000 VND
3,500,000 VND
-12%

Máy siêu âm không dây

44,652,000 VND
49,000,000 VND
-9%

Máy siêu âm thú y C66V

50,010,000 VND
55,000,000 VND
-9%

Máy siêu âm Thú y S5

53,582,000 VND
59,000,000 VND
-9%

Tủ đựng tinh BC 418 Lít

49,583,000 VND
55,000,000 VND
-10%

Tủ đựng tinh BC 258 Lít

28,257,000 VND
29,900,000 VND
-5%

Tủ đựng tinh BC 168 lít

23,992,000 VND
25,000,000 VND
-4%

Tủ đựng tinh BC 70 Lít

13,329,000 VND
15,000,000 VND
-11%

Chai đựng tinh 5 màu

2,000 VND
2,400 VND
-17%

Ống mềm đựng tinh loại 3

2,000 VND
2,500 VND
-20%

Ống mềm đựng tinh loại 2

2,000 VND
2,500 VND
-20%

Ống mềm đựng tinh loại 1

2,000 VND
2,500 VND
-20%

Túi tinh đơn 165 x 100 mm

2,000 VND
2,500 VND
-20%

Máy sấy dung tích 225 lít

21,326,000 VND
24,000,000 VND
-11%

Máy sấy dung tích 70 lít

12,796,000 VND
15,000,000 VND
-15%

Máy lọc nước tinh khiết loại 30 lít

27,724,000 VND
29,900,000 VND
-7%

Máy đếm mật độ tinh

35,188,000 VND
39,000,000 VND
-10%

Máy khuấy từ tĩnh nhiệt

1,813,000 VND
1,990,000 VND
-9%

Dung môi tinh cho 10 ngày

86,000 VND
99,000 VND
-13%

Dung môi tinh cho 3-5 ngày

43,000 VND
49,000 VND
-12%