Nông nghiệp, trang trại SIBA

Bàn họp 16 ghế

9,211,000 VND
10,230,000 VND
-10%

Bàn họp 8 ghế

8,176,000 VND
9,085,000 VND
-10%

Bàn inox để thức ăn và bàn đảo

5,485,000 VND
6,095,000 VND
-10%

Bàn inox mổ heo

11,800,000 VND
13,100,000 VND
-10%

Bàn làm việc lớn

4,036,000 VND
4,485,000 VND
-10%

Bàn làm việc nhỏ

2,835,000 VND
3,680,000 VND
-23%

Bộ bàn ăn inox 6 ghế

7,245,000 VND
8,050,000 VND
-10%

Bộ đếm cơ

102,000 VND
119,000 VND
-14%

Bộ gia nhiệt và giữ nhiệt cho mẫu

7,998,000 VND
8,900,000 VND
-10%

Chai đựng tinh 5 màu

2,000 VND
2,400 VND
-17%

Cốc đựng tinh điện tử loại 650ml

2,027,000 VND
2,290,000 VND
-11%

Cốc đựng tinh loại 1000 ml

187,000 VND
199,000 VND
-6%

Cốc đựng tinh loại 650 ml

97,000 VND
109,000 VND
-11%

Dung môi tinh cho 10 ngày

86,000 VND
99,000 VND
-13%

Dung môi tinh cho 3-5 ngày

43,000 VND
49,000 VND
-12%

Giá để Pipette (ống hút mẫu)

534,000 VND
589,000 VND
-9%

Giá nhảy tinh - nái giả

7,998,000 VND
8,900,000 VND
-10%

Giàn treo ủng 2 bên

7,762,000 VND
8,625,000 VND
-10%

Giường đôi 2 người

2,916,000 VND
3,450,000 VND
-15%

Giường đơn 1 người

1,993,000 VND
2,645,000 VND
-25%

Giường y tế

6,624,000 VND
7,360,000 VND
-10%

Hộp đựng ống nghiệm

54,000 VND
59,000 VND
-8%

Kệ để chén inox 4 tầng

6,520,000 VND
7,245,000 VND
-10%